Xã hội

2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Hà Nội bị rơi mất 300 triệu trong quá trình tẩu thoát

https://video.molistar.com/2022_03/08/p2qqclhnps0w84g8swo04woc/2-nghi-pham-cuop-ngan-hang-o-ha-noi-bi-roi-mat-300-trieu-trong-qua-trinh-tau-thoat1646730810.mp4