Ăn chơi - Du lịch

Hoa bằng lăng "khổng lồ" ở Bình Thuân lại nở rộ "đốn tim" du khách

https://video.molistar.com/2022_05/17/tafafgbtktw8gkow0k0088ck/duoc-roi-di-thoi-hoa-bang-lang-dep-nhat-viet-nam-no-roi-ne1652794386.mp4