Xã hội

Phát hiện và cứu thành công bé gái bị lũ cuốn trôi tại Thái Nguyên

https://video.molistar.com/2022_06/24/erqqs1c6iaogsgoswggs0c8s/may-man-qua-cam-on-chang-trai-vi-su-dung-cam1656055200.mp4