Xã hội

Cán bộ thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Giang có nồng độ cồn rất cao khi lái xe tông 3 người chết

https://video.molistar.com/2022_06/03/pizwvmpogg0w0gkgs4ssgo48/can-bo-so-gtvt-da-uong-ruou-bia-nong-do-qua-muc-tam-giu-hinh-su-phuc-vu-dieu-tra-1654246673.mp4