Xã hội

3 lớp cảnh sát giao thông TP.HCM vây bắt dàn mô tô "khủng" chạy tốc độ cao vào đường cấm

https://video.molistar.com/2022_03/21/5fjz6vpmproco8skg8cgs0gs/3-lop-canh-sat-giao-thong-tphcm-vay-bat-dan-mo-to-khung-chay-toc-do-cao-vao-duong-cam1647835906.mp4