Thể thao

Đỉnh: Qatar bắt đầu di dời sân vận động 40.000 chỗ ngồi sang Uruguay để phục vụ World Cup