ĐỜI SỐNG

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng vì Covid-19 gồm những gì?

Thủ tướng đã ban hành quyết định 23 về gói hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng kinh phí 26.000 tỷ đồng.

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng vì Covid-19 gồm những gì?
Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, mức hỗ trợ một lần là 1,855 triệu đến 3,71 triệu đồng/người (gồm: lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, trường dân lập, tư thục các cấp phải tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương vì thực hiện biện pháp phòng dịch; lao động trong vùng phong tỏa; lao động nữ mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi…). 
Doanh nghiệp lập danh sách có xác nhận của cơ quan nhà nước về việc dừng hoạt động vì dịch, có xác nhận hoặc chứng thực là người đang mang thai, có con dưới 6 tuổi… gửi cơ quan BHXH và trong 3 ngày từ khi nhận hồ sơ, cơ quan BHXH phải có xác nhận người lao động đó có đang tham gia BHXH hay không. 
Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đã được BHXH xác nhận đến UBND cấp huyện (nơi đặt trụ sở chính). 
Trong 5 ngày UBND cấp huyện phải thẩm định và trình UBND cấp tỉnh. Khi nhận được hồ sơ, trong 2 ngày UBND cấp tỉnh phải ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo việc chi trả hỗ trợ.
Lao động ngừng việc để cách ly y tế, hoặc trong khu vực bị phong tỏa được hỗ trợ một lần 1 triệu đồng.
Người sử dụng lao động lập danh sách (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly, phong tỏa) gửi BHXH xác nhận trong vòng 3 ngày. Sau đó danh sách được chuyển lên UBND cấp huyện và trong 5 ngày huyện phải thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt chậm nhất trong 2 ngày kể từ khi nhận hồ sơ từ UBND huyện.
Lao động phải nghỉ việc nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ được nhận hỗ trợ tiền mặt một lần 3,71 triệu đồng. Người lao động cần làm đơn đề nghị theo mẫu, kèm bản sao công chứng hoặc mang theo bản chính (để đối chiếu) hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm, quyết định thôi việc. Người đang mang thai hoặc nuôi con dưới 6 tuổi cần có giấy xác nhận mang thai, giấy khai sinh, chứng nhận nuôi con nuôi.
Hồ sơ nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động nghỉ việc. Cơ quan này sẽ tổng hợp danh sách nộp lên Sở Lao động, thương binh và xã hội để trình cấp tỉnh phê duyệt hỗ trợ. Sở Lao động, thương binh và xã hội có 2 ngày để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách trong 2 ngày.
Các F0, F1, trẻ em dưới 16 tuổi nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày trong thời gian điều trị, cách ly (không quá 21 ngày đối với F1, 45 ngày đối với F0; riêng trẻ em là F0, F1 nhận thêm 1 triệu đồng/em).
Hồ sơ cần bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước, giấy khai sinh, riêng F0 cần thêm giấy ra vào viện điều trị nCoV.
Cha mẹ gửi hồ sơ tới cơ sở y tế, khu cách ly hoặc UBND cấp xã để lập danh sách (chậm nhất trước ngày 31-3-2022). Danh sách sau đó được gửi UBND cấp huyện tổng hợp (trong 2 ngày), rồi gửi UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách trong 2 ngày.
Quá trình các cấp xét duyệt, chi trả tối đa 4 ngày.
Viên chức hoạt động nghệ thuật trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị trong lực lượng vũ trang), hướng dẫn viên du lịch có thẻ (còn hạn sử dụng) nhận hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng.
Đơn vị nghệ thuật lập danh sách gửi Sở Văn hóa, thể thao và du lịch và trong 3 ngày sở phải thẩm định, tổng hợp danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí trong vòng 2 ngày.
Cơ sở kinh doanh du lịch lập danh sách (hoặc hướng dẫn viên có thể tự nộp hồ sơ), gửi Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thẩm định, xét duyệt trong vòng 3 ngày, sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ trong 2 ngày.
Hộ kinh doanh có đăng ký thuế phải dừng hoạt động 15 ngày trở lên được nhận 3 triệu đồng. Chủ hộ làm giấy đề nghị hỗ trợ, gửi chính quyền cấp xã xác nhận (trước ngày 31-3-2022). Danh sách các hộ sẽ được niêm yết công khai và trong 3 ngày UBND xã xác nhận danh sách, gửi chi cục thuế thẩm định trong 2 ngày. Sau đó hồ sơ được gửi UBND huyện rà soát, tổng hợp trong 3 ngày để trình UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ trong 2 ngày.
Doanh nghiệp vay vốn lãi suất 0% từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất (doanh nghiệp không có nợ xấu tại thời điểm đề nghị vay vốn):
Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị vay vốn (gồm chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư; danh sách lao động ngừng việc) để BHXH xác nhận trong vòng 2 ngày, rồi chuyển Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt và giải ngân trong vòng một tuần tiếp theo.
Kinh phí dành riêng cho chính sách này khoảng 7.500 tỉ đồng, chiếm hơn 1/3 tổng gói 26.000 tỉ, từ nguồn vay tái cấp vốn, không có tài sản đảm bảo, lãi suất 0% từ Ngân hàng Nhà nước.
Hồ sơ, thủ tục liên quan 3 chính sách BHXH (giảm mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất hay đào tạo nâng cao tay nghề duy trì việc làm thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền).
Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị theo mẫu cho cơ quan BHXH và một bản cho Sở Lao động, thương binh và xã hội để giám sát. Trong 5 ngày nhận hồ sơ, BHXH có trách nhiệm xem xét, giải quyết. Trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Riêng gói hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề mất thời gian hơn để thẩm định và chuyển kinh phí, tổng cộng 14 ngày vì các cấp phải xét duyệt phương án đào tạo lao động do doanh nghiệp đề ra.
Người sử dụng lao động có nhu cầu thì nộp hồ sơ cho Sở Lao động, thương binh và xã hội. Trong 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, Sở Lao động, thương binh và xã hội sẽ ban hành quyết định gửi BHXH cấp tỉnh để thực hiện chuyển kinh phí (quyết định này cũng sẽ được gửi lại người sử dụng lao động, Sở Giáo dục - đào tạo và Bộ Lao động, thương binh và xã hội). 
Trong vòng 3 ngày nhận được quyết định, cơ quan BHXH cấp tỉnh phải chuyển 1 lần toàn bộ kinh phí hỗ trợ cho chủ sử dụng lao động. 
Trong 2 ngày kể từ khi nhận được kinh phí, người sử dụng lao động phải chuyển kinh phí cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho người lao động. 
Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc việc đào tạo, người sử dụng lao động phải hoàn thành việc thanh toán kinh phí với cơ sở đào tạo và hoàn trả kinh phí còn dư (nếu có) về cho cơ quan BHXH và có báo cáo gửi Bộ Lao động, thương binh và xã hội.
Lưu ý: 
Nếu như trong trường hợp người lao động được hưởng trở cấp nhưng không thể ra khỏi nhà để lên UBND sở tại để xin đơn:
Kết bạn zalo - tổ trưởng gửi thông tin cần mình cung cấp - rồi sau đó gửi lại tổ trưởng. Chứng minh nhân dân và hộ khẩu có thể chụp hình gửi qua sau.
Tháng 6/2021 không tính. Trợ cấp sẽ có cho tháng 7 này.
Tìm ra số UBND phường, rồi xin số tổ trưởng tổ dân phố đang sống. Ai tạm trú thì làm ở nơi tạm trú vẫn được.
Các thông tin cần cung cấp cho Tổ trưởng:
Họ và tên:
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND/CCCD:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ hiện đang cư trú:
+ Số nhà & tên đường:
+ Phường:
+ Quận:
Tình trạng cư trú: Thường trú / Tạm trú
Điện thoại liên hệ:
Công việc cụ thể đang làm:
Thu nhập của tháng mất việc làm:
Ghi chú thêm:
Có thể địa phương bạn, khu vực bạn sẽ có quy trình hơi khác. Tuỳ vào tình hình phong toả.

ĐỜI SỐNG

Đạo diễn Lê Việt: "Tôi mất 5 năm ấp ủ cho dự án Vietnam Marching Art"

Vietnam Marching Art là một dự án nghệ thuật phi lợi nhuận, giới thiệu đến khán giả những màn trình diễn mới mẻ, độc đáo

KOL Diệp Lê của hiện tại: Giải thưởng lớn trong nước - quốc tế có đủ, uy tín vững vàng nhờ nghiêm túc với công việc

Giải thưởng “Best Engagement KOL” tại Shopee Award 2023 là sự công nhận xứng tầm, tiếp thêm động lực cho Diệp Lê chinh phục những thành công lớn.

Diễn viên Đài Loan - Triệu Vĩnh Hinh đến Việt Nam chúc mừng Trà sư Ngô Thanh Tâm ra mắt học viện đào tạo

Ngày 22/5, Trà sư Ngô Thanh Tâm tổ chức sự kiện ra mắt học viện đào tạo trà sư đầu tiên ở Việt Nam, thực hiện tâm nguyện ấp ủ nhiều năm với trà Việt.

Lucie Nguyễn - Tuấn Dương mạnh tay chi hàng trăm triệu chụp ảnh cùng thí sinh "Ngôi sao chốt đơn"

Với phong thái điềm đạm đã giúp Lucie và Tuấn Dương nhanh chóng chiêu mộ được sáu thí sinh về đội. Không ngại hé lộ nhiều tham vọng khi đến với chương trình "Ngôi sao chốt đơn" trong bộ hình chụp cùng dàn gà cưng vừa mới công bố.

Trợ lý Trang Nemo có nguyên bộ sưu tập xe sang, nhìn đến loạt trang sức kim cương tiền tỷ càng thêm “choáng”

Từng gây sốt cõi mạng khi "kề vai sát cánh" cùng Trang Nemo trên mọi mặt trận, Phạm Quyền Quy - trợ lý nữ TikToker triệu view còn khiến cộng đồng mạng choáng ngợp với khối tài sản kếch xù ở tuổi 25.